flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

ПОЛОЖЕННЯ про преміювання працівників Татарбунарського районного суду Одеської області

11 грудня 2017, 15:21

                                 

                                                                                                                                                                                                                                                              ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                             Наказ Татарбунарського районного суду Одеської області від  28.07.2017 р. № 59-СК

                                (у редакції наказу Татарбунарського районного  суду Одеської області   від 11.12.2017 р. № 95-СК)

                                                                             

ПОЛОЖЕННЯ

про преміювання працівників Татарбунарського районного суду Одеської області,  встановлення стимулюючих виплат, преміювання та надання матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань керівнику апарату Татарбунарського районного суду Одеської області та його заступнику

І. Загальні положення

 1. Це Положення розроблено відповідно до Кодексу законів про працю України, Законів України "Про державну службу", "Про оплату праці", Положення про застосування стимулюючих виплат державним службовцям, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 18 січня 2017 року № 15, Порядку надання державним службовцям матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 08 серпня 2016 року № 500, Наказу ДСА України № 790 від 06.07.2017 року «Про затвердження Порядку встановлення стимулюючих виплат, преміювання та надання матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань керівникам апаратів Верховного Суду, вищих спеціалізованих, апеляційних і місцевих судів та їх заступникам, начальникам територіальних управлінь ДСА України, Іх заступникам, Положення територіального управління Державної судової адміністрації України в Одеській області, затвердженого наказом ТУ ДСА України в Одеській області від 14.07.2017 р. №73-зп, і встановлює порядок визначення розмірів, нарахування та виплати премій працівникам Татарбунарського районного суду Одеської області .
 2. Преміювання працівників Татарбунарського районного суду Одеської області проводиться з метою матеріального стимулювання високопродуктивної та ініціативної праці, підвищення її ефективності, якості, заінтересованості у досягненні її кінцевого результату та посилення персональної відповідальності державних службовців суду за доручену роботу або поставлені завдання.
 3. Працівникам Татарбунарського районного суду Одеської області можуть встановлюватись такі види премій:
 • премія за результатами щорічного оцінювання службової діяльності;
 • місячна премія відповідно до особистого внеску в загальний результат роботи Татарбунарського районного суду Одеської області.
 1. Встановлення премій працівникам Татарбунарського районного суду Одеської області проводиться керівником апарату суду або особою, яка виконує його обов’язки відповідно до цього Положення.
 2. Розмір премії працівників Татарбунарського районного суду Одеської області встановлюється керівником апарату суду або особою, яка виконує його обов’язки, шляхом видання відповідного наказу.
 3. Преміювання проводиться в межах наявних коштів на оплату праці, передбачених у кошторисі на відповідний бюджетний рік.
 4. Для цілей цього Положення періодом для преміювання вважається:
 • для нарахування місячної премії — календарний місяць з 1 по останнє число відповідного місяця;
 • для врахування особистого вкладу кожного працівника Татарбунарського районного суду Одеської області в загальні результати роботи — період від дати, зазначеної в поданні про преміювання за попередній місяць, по дату, зазначену в поданні про преміювання за поточний місяць.

 

2. Порядок визначення розміру премії державним службовцям Татарбунарського районного суду Одеської області

 

 1. Бухгалтерська служба ТУ ДСА України в Одеській області розраховує фонд преміювання Татарбунарського районного суду Одеської області для нарахування всіх видів премії.
 2. Розмір місячної премії кожного державного службовця Татарбунарського районного суду Одеської області залежить від його особистого внеску в загальний результат роботи суду з урахуванням таких критеріїв:
 • ініціативність у роботі;
 • якість виконання завдань, визначених Положенням про апарат суду, його посадовою інструкцією, а також дорученнями керівництва Татарбунарського районного суду Одеської області та безпосереднього керівника державного службовця;
 • терміновість виконання завдань;
 • виконання додаткового обсягу завдань (участь у провадженні національних реформ, роботі комісій, робочих груп тощо).
 1. Преміювання державного службовця Татарбунарського районного суду Одеської області за результатами щорічного оцінювання службової діяльності проводиться у разі отримання ним відмінної оцінки за результатами щорічного оцінювання.

Розмір премії за результатами щорічного оцінювання службової діяльності встановлюється в однакових відсотках до посадового окладу для державних службовців Татарбунарського районного суду Одеської області, які отримали відмінну оцінку за результатами щорічного оцінювання в поточному році.

 1. За періоди відпусток (основної, додаткової та інших, передбачених законодавством), тимчасової непрацездатності та в інших випадках, коли згідно із законодавством виплати проводяться з розрахунку середньої заробітної плати, місячна премія державним службовцям Татарбунарського районного суду Одеської області не нараховується.
 2. Місячна премія не нараховується державним службовцям Татарбунарського районного суду Одеської області:
 • за період випробувального терміну, що був встановлений при прийнятті на роботу;
 • звільненим за ініціативою працівника, за винятком:
 • звільненим за угодою сторін у місяці звільнення,
 • звільненим з виходом на пенсію за віком,
 • звільненим за станом здоров’я,
 • звільненим згідно з пунктом 1 частини першої статті 40 КЗпП України;
 • на яких накладено дисциплінарне стягнення в місяці накладання такого стягнення.

 

III. Порядок визначення розміру премій працівникам Татарбунарського районного суду Одеської області

 

1.Розмір місячної премії працівників Татарбунарського районного суду Одеської області залежить від їх особистого внеску в загальний результат роботи Татарбунарського районного суду Одеської області з урахуванням таких критеріїв: 

1) ініціативність у роботі;

2) якість виконання завдань, визначених Положенням про апарат Татарбунарського районного суду Одеської області, їх посадовою інструкцією, а також дорученнями керівництва Татарбунарського районного суду Одеської області;

3) терміновість виконання завдань;

4) виконання додаткового обсягу завдань;

5)  виконавська дисципліна;

6)  дотримання трудової дисципліни.

2. За періоди відпусток ( основної, додаткової та інших, передбачених законодавством), тимчасової непрацездатності та в інших випадках, коли згідно із законодавством виплати проводяться з розрахунку середньої загробної плати місячна премія працівникам Татарбунарського районного суду Одеської області не нараховується.

3.Місячна премія не нараховується працівникам Татарбунарського районного суду Одеської області:

 1) за періоди випробувального терміну, що був встановлений при прийнятті на роботу;

 2) звільненим за ініціативою працівника, за винятком:

 - звільненим за угодою сторін у місяці звільнення;

- звільненим з виходом на пенсію за віком;

- звільненим за станом здоров’я; 

-звільненим згідно з пунктом 1 частини першої статті 40 КЗпП України;

 3) на яких накладено дисциплінарне стягнення в місяці накладання такого стягнення.

 

ІV. Порядок визначення розміру премії працівникам патронатної служби Татарбунарського районного суду Одеської області

1. Працівникам патронатної служби Татарбунарського районного суду Одеської області може встановлюватись місячна премія відповідно до їх особистого внеску в загальні результати роботи з урахуванням таких критеріїв:

     1) якість і складність підготовлених документів;       

     2) терміновість виконання завдань, опрацювання та підготовка документів;

     3) ініціативність у роботі.

 

2.  За періоди відпусток (основної, додаткової та інших, передбачених законодавством), тимчасової непрацездатності та в інших випадках, коли згідно із законодавством виплати проводяться з розрахунку середньої загробної плати місячна премія працівникам патронатної служби Татарбунарського районного суду Одеської області не нараховується.

3. Місячна премія не нараховується працівникам патронатної служби Татарбунарського районного суду Одеської області:

 1) звільненим за ініціативою працівника, за винятком:

 - звільненим за угодою сторін у місяці звільнення;

- звільненим з виходом на пенсію за віком; 

- звільненим за станом здоров’я; 

-звільненим згідно з пунктом 1 частини першої статті 40 КЗпП України;

2) на яких накладено дисциплінарне стягнення в місяці накладання такого стягнення.

 

V. Порядок встановлення стимулюючих виплат, преміювання та надання матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань

керівнику апарату Татарбунарського районного суду Одеської області та його заступнику

 1. Надбавки за інтенсивність праці та за виконання особливо важливої роботи керівнику апарату Татарбунарського районного суду Одеської області та його заступнику встановлюються керівником апарату суду шляхом видання наказу за письмовим погодженням з начальником ТУ ДСА України в Одеській області відповідно до обґрунтованого подання голови суду за наявності економії фонду оплати праці.

  У разі відсутності голови Татарбунарського районного суду або особи, яка виконує його адміністративні повноваження, рішення про встановлення надбавки за інтенсивність праці та за виконання особливо важливої роботи керівнику апарату Татарбунарського районного суду та його заступнику приймається керівником апарату цього суду шляхом видання наказу (розпорядження) за письмовим погодженням з начальником територіального управління Державної судової адміністрації України в Одеській області.

2. Рішення про преміювання та розмір премії керівнику апарату Татарбунарського районного суду Одеської області та його заступнику приймається керівником апарату суду шляхом видання наказу за письмовим погодженням з начальником ТУ ДСА України в Одеській області відповідно до подання голови суду із зазначенням розміру преміювання та наявності економії фонду оплати праці.

 У разі відсутності голови Татарбунарського районного суду або особи, яка виконує його адміністративні повноваження, рішення про преміювання та розмір премії керівнику апарату Татарбунарського районного суду та його заступнику приймається керівником апарату цього суду шляхом видання наказу (розпорядження) за письмовим погодженням з начальником територіального управління Державної судової адміністрації України в Одеській області.

3. Рішення про надання матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань керівнику апарату Татарбунарського районного суду Одеської області та його заступнику приймається головою суду шляхом видання наказу у межах затвердженого фонду оплати праці.

У разі відсутності голови Татарбунарського районного суду або особи, яка виконує його адміністративні повноваження, рішення про надання матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань керівнику апарату Татарбунарського районного суду та його заступнику приймається керівником апарату цього суду шляхом видання наказу (розпорядження) за письмовим погодженням з начальником територіального управління Державної судової адміністрації України в Одеській області

 

VI.Порядок встановлення стимулюючих виплат, преміювання та надання матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань

працівникам Татарбунарського районного суду Одеської області

 1. Надбавки за інтенсивність праці та за виконання особливо важливої роботи державним службовцям Татарбунарського районного суду Одеської області службовцям та працівникам патронатної служби встановлюється керівником апарату суду шляхом видання наказу.
 2. Рішення про надання матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань державним службовцям Татарбунарського районного суду Одеської області службовцям та працівникам патронатної служби приймається керівником апарату Татарбунарського районного суду Одеської області у межах затвердженого фонду оплати праці шляхом видання наказу.

VII. Порядок нарахування та виплати премій

 1. Бухгалтерська служба територіального управління Державної судової адміністрації України в Одеській області щомісяця розраховує фонд преміювання Татарбунарського районного суду Одеської області залежно від його штатної чисельності та доводить зазначену інформацію до відома керівництва Татарбунарського районного суду Одеської області.
 2. Керівник апарату Татарбунарського районного суду Одеської області або особа, яка його замінює, на основі розрахунків, наданих бухгалтерською службою, встановлює розмір місячної премії кожному працівнику суду.
 3. Фонд преміювання за результатами щорічного оцінювання службової діяльності визначається бухгалтерською службою ТУ ДСА України в Одеській області в межах фонду преміювання Татарбунарського районного суду Одеської області.
 4. Місячна премія працівникам Татарбунарського районного суду Одеської області виплачується не пізніше від терміну виплати заробітної плати за місяць, у якому нараховано премію.

         Премія за результатами щорічного оцінювання службової діяльності виплачується не пізніше від терміну виплати заробітної плати за місяць, у якому затверджено висновок щодо результатів оцінювання службової  діяльності, але не пізніше грудня місяця року, якому провадиться оцінювання службової діяльності.