flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Компетенція та нормативно-правові засади діяльності

Система судів загальної юрисдикції

 

Система   судів   загальної   юрисдикції   відповідно   до Конституції   України       будується  за  принципами територіальності, спеціалізації та інстанційності.  Положення частини першої статті 17 щодо побудови системи судів загальної     юрисдикції     та    визначення    місцезнаходження, територіальної   юрисдикції   і   статусу   суду   за   принципами територіальності,   спеціалізації   та   інстанційності.

      Систему судів загальної юрисдикції складають:

      1) місцеві суди;

      2) апеляційні суди;

      3) Верховний Суд України.

         Татарбунарський районний суд  є місцевим судом загальної юрисдикції.

Спеціалізація судів загальної юрисдикції

       Суди  загальної  юрисдикції  спеціалізуються  на  розгляді цивільних,  кримінальних, господарських, адміністративних справ, а також справ про адміністративні правопорушення.

      У  судах  загальної   юрисдикції   може   запроваджуватися спеціалізація суддів з розгляду конкретних категорій справ.

       У місцевих загальних судах та апеляційних судах областей, міст Києва та Севастополя, Апеляційному суді Автономної Республіки Крим  діє  спеціалізація  зі  здійснення кримінального провадження щодо неповнолітніх.

      Судді    (суддя),    уповноважені   здійснювати   кримінальне провадження   щодо   неповнолітніх,   обираються  з  числа суддів відповідного  суду зборами суддів цього суду за пропозицією голови суду   або  за  пропозицією  будь-якого  судді  цього  суду,  якщо пропозиція  голови  суду  не  була  підтримана, на строк не більше трьох  років  і можуть бути переобрані повторно. Кількість суддів, уповноважених    здійснювати    кримінальне    провадження    щодо неповнолітніх, визначається окремо для кожного суду зборами суддів цього   суду.   Суддею,   уповноваженим   здійснювати  кримінальне провадження  щодо  неповнолітніх, може бути обрано суддю із стажем роботи   суддею   не   менше  десяти  років,  досвідом  здійснення кримінального  провадження  в суді і високими морально-діловими та професійними   якостями.  У  разі  відсутності  в  суді  суддів  з необхідним   стажем   роботи   суддя,   уповноважений  здійснювати кримінальне  провадження  щодо  неповнолітніх,  обирається з числа суддів, які мають найбільший стаж роботи на посаді судді. Судді,  уповноважені здійснювати кримінальне провадження щодо неповнолітніх,  не  звільняються  від  виконання  обов'язків судді відповідної  інстанції,  проте  здійснення  ними таких повноважень враховується  при  розподілі  судових  справ  та  має  пріоритетне значення.

    Види і склад місцевих судів

 1. Місцевими загальними судами є окружні суди, які утворюються в одному або декількох районах чи районах у містах, або у місті, або у районі (районах) і місті (містах).
 2. Місцевими господарськими судами є окружні господарські суди.
 3. Місцевими адміністративними судами є окружні адміністративні суди, а також інші суди, визначені процесуальним законом.
 4. Місцевий суд складається з суддів місцевого суду, з числа яких призначається голова суду та, у визначених законом випадках, заступник або заступники голови суду.
 5. З числа суддів місцевого загального суду обираються слідчі судді (суддя), які здійснюють повноваження з судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні в порядку, визначеному процесуальним законом.
 6. Кількість слідчих суддів визначається окремо для кожного суду зборами суддів цього суду.
 7. Слідчі судді (суддя) обираються зборами суддів цього суду за пропозицією голови суду або за пропозицією будь-якого судді цього суду, якщо пропозиція голови суду не була підтримана, на строк не більше трьох років і можуть бути переобрані повторно. До обрання слідчого судді відповідного суду його повноваження здійснює найстарший за віком суддя цього суду.
 8. Слідчий суддя не звільняється від виконання обов’язків судді першої інстанції, проте здійснення ним повноважень із судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні враховується при розподілі судових справ та має пріоритетне значення.

   Повноваження місцевого  суду.

 1. Місцевий суд є судом першої інстанції і здійснює правосуддя у порядку, встановленому процесуальним законом.
 2. Місцеві загальні суди розглядають цивільні, кримінальні, адміністративні справи, а також справи про адміністративні правопорушення у випадках та порядку, визначених процесуальним законом.
 3. Місцеві господарські суди розглядають справи, що виникають із господарських правовідносин, а також інші справи, віднесені законом до їх юрисдикції.
 4. Місцеві адміністративні суди розглядають справи адміністративної юрисдикції (адміністративні справи).
 5. Юрисдикція місцевих судів щодо окремих категорій справ, а також порядок їх розгляду визначаються законом.

Нормативно-правові засади діяльностіТатарбунарського районного суду Одеської області

 1. Конституція України від  28 червня 1996 року, з наступними змінами.
 2. Закон України «Про судоустрій і статус суддів»  від 02.06.2016 року зі змінами.
 3. Закон України «Про доступ до судових рішень» від 22 грудня 2005 року, з наступними змінами.
 4. Закон України «Про державну службу» від 10 грудня 2015 року зі змінами.
 5. Закон України «Про звернення громадян» від 02 жовтня 1996 року, з наступними змінами.
 6. Закон України «Про судовий збір» від 08 липня 2011 року № 3674-VI зі змінами
 7. Інструкція з діловодства у місцевих загальних судах, апеляційних судах областей, апеляційних судах міст Києва та Севастополя, Апеляційному суді Автономної Республіки Крим та Вищому спеціалізованому суді України з розгляду цивільних і кримінальних справ, затверджена наказом Державної судової адміністрації України вiд 17 грудня 2013 року  № 173 зі змінами. 
 8. Інструкція про порядок передання до архіву місцевого та апеляційного суду, зберігання в ньому, відбору та передання до державних архівних установ та архівних відділів, затверджена наказом Державної судової адміністрації України від 15.12.2011 р. № 168.
 9. Перелік судових справ і документів, що утворюються в діяльності суду, із зазначенням строків зберігання, затверджений наказом Державної судової адміністрації України від 07.12.2017 № 1087
 10. Порядок ведення Єдиного державного реєстру судових рішень, затверджений  рішенням Вищої ради Правосуддя від 19.04.2018 № 1200/0/15-18
 11. Положення про автоматизовану систему документообігу суду, затверджене рішенням Ради суддів України від 26 листопада 2010 року № 30 із змінами.
 12. Правила поведінки працівника суду, затверджені рішенням Ради суддів України від 6 лютого 2009  року №33.
 13. Типове положення про апарат суду затверджене наказом Державної судової адміністрації України, від 08.02.2019  № 131
 14. Положення про апарат суду, затверджене рішенням зборів суддів від 27.02.2019 р. №2.