flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

 Затверджено
Наказом керівника апарату
Татарбунарського
Районного Одеської області
№ 153-АС від 16.08.2012 року
_______________Н.В.Колесник

Інструкція
про порядок відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, які надаються запитувачам інформації Татарбунарського районного суду Одеської області.

Дана Інструкція згідно п.3 Наказу Державної судової адміністрації України від 07.06.2012 року № 69. відповідно до статті 21 Закону України «Про доступ до публічної інформації» та постанови КМ України від 13.07.2012 року № 740 «Про затвердження граничних норм витрат на копіювання або норм документів, що надаються за запитом на інформацію» визначає порядок відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів обсягом більше як 10 сторінок (починаючи з 11 сторінки), які надаються запитувачам інформації Татарбунарського районного суду Одеської області.
Заступник керівника апарату Татарбунарського районного суду Одеської області, яка готує інформацію на запит, у разі необхідності здійснення копіювання або друку документів за запитом на інформацію обсягом більш як 10 сторінок, упродовж одного робочого дня з дати отримання зариту повідомляє службовою запискою старшого секретаря Татарбунарського районного суду Одеської області про кількість сторінок, їх формат, наявність в документах інформації з обмеженим доступом, що потребує її відокремлення, приховування тощо, тобто усіх послуг, які підлягають оплаті запитувачем.
Старший секретар суду не пізніше 24 годин часу отримання даних про обсяг запитуваної інформації, подає відділу планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності ТУДСА України в Одеській області заявку на виписку рахунку для здійснення оплати витрат запитувачем інформації.
Відділ планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності ТУДСА України на підставі отриманої заявки здійснює розрахунок фактичних витрат за складовими (додаток 1), оформляє рахунок за формою (додаток 2) та упродовж робочого дня, а у разі продовження строку на надання інформації протягом двох робочих днів, передає його старшому секретарю Татарбунарського районного суду для надання його запитувачу інформації.
Сума відшкодування фактичних витрат має здійснюватися в межах граничних норм витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 13.07.2011 року № 740.
Оплата рахунку на відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитами на інформацію,, здійснюється через установи банків чи відділення зв’язку за реквізитами, зазначеними в рахунку (додаток 2).
Після надходження коштів на рахунок ТУДСА України в Одеській області від запитувача інформації відділ планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності повідомляє службовою запискою старшого секретаря суду з зазначенням дати надходження коштів на рахунок територіального управління.
Старший секретар суду упродовж 24 годин з часу отримання інформації про оплату повідомляє про даний факт заступника керівника апарату. Ще пізніше двох робочих днів з дня отримання повідомлення заступник керівника апарату надає копії документів старшому секретарю суду.
Інформація надається запитувачу у строки визначені законодавством про доступ до публічної інформації.
Відповідь на запит на інформацію обсягом більш як 10 сторінок (починаючи з 11 сторінки) не надається у разі відмови запитувача від оплати витрат, пов’язаних із наданням такої відповіді. Відмову вважається ненадходження протягом 20 днів від дати видачі рахунку (додаток 2) коштів на реєстраційний рахунок територіального управління, про що відділ планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності територіального управління повідомляє службовою запискою старшого секретаря суду.