flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Перелік затверджених наказом голови суду документів, що містять службову інформацію

Документи по темі:

0 Kb  -файл

   ТАТАРБУНАРСЬКИЙ  РАЙОННИЙ  СУД 

   ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

_________________________________________________________________________________________________

                                                                                                                                            

Н А К А З

 

20 травня 2020 року                           м. Татарбунари                     № 23-ск/од

   

Про внесення змін до наказу № 34-ск від 11.05.2017 року

«Про затвердження Переліку  відомостей, що

 становлять службову інформацію  в

Татарбунарському районному суді

Одеської області»

 

                                                  

          Відповідно до Закону України  «Про доступ до публічної інформації», Типової Інструкції про порядок обліку, зберігання, використання і знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України  від 19.10.2016 р. № 736, з урахуванням протоколу засідання Комісії з питань роботи із службовою інформацією Татарбунарського районного суду Одеської області від 19.05.2020 р. № 1,

 

   Н А К А З У Ю:

 

 1. Внести зміни до Переліку відомостей, що становлять службову інформацію в Татарбунарському районному суді Одеської області, затвердженого наказом № 34-ск від 11.05.2017 року, доповнивши його розділом «З питань мобілізаційної підготовки» (додається).
 2. Керівнику апарату суду Колесник Н.В. не пізніше наступного робочого дня за днем видання цього наказу довести його до суддів та працівників апарату Татарбунарського районного суду Одеської області.
 3. Головному спеціалісту суду Разінкіну А.М. не пізніше наступного робочого дня за днем видання цього наказу розмістити його на офіційному веб-сайті суду.
 4. Контроль за виконанням даного наказу покласти на керівника апарату суду Колесник Н.В.

 

 

В. о. голови суду                                                           С. Тимошенко

 

 

 

Додаток 1

                                                                          до наказу голови                                

                                                                          Татарбунарського районного суду

                                                                          Одеської області

                                                                          від 11 травня 2017 № 34-СК

                                                                          в редакції наказу від 20.05.2020 року    

                                                                          № 23-ск/од

 

 

Перелік

відомостей, що становлять службову інформацію, та які можуть міститися в документах та на носіях інформації з організації діяльності Татарбунарського районного суду Одеської області

 

З питань організації роботи суду

 

 1. Відомості в протоколах зборів суддів та документах до них.
 2. Відомості в матеріалах особових справ суддів та працівників апарату суду.
 3. Листування з територіальним управлінням Державної судової адміністрації України в Одеській області, правоохоронними органами, іншими установами чи організаціями щодо документів з грифом «Для службового користування».
 4. Відомості та документи, що утворюються під час організації роботи з питань бронювання військовозобов’язаних за Татарбунарським районним судом на період мобілізації та на воєнний час відповідно до Порядку організації та ведення військового обліку призовників і військовозобов’язаних, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 07.12.2016 року № 921 (далі – мобілізаційні документи);
 5. Відомості в організаційно-розпорядчих документах (накази, розпорядження, рішення).
 6. Журнал обліку документів та видань з грифом «Для службового користування».           
 7. Відомості в документах суду, що містять службову інформацію інших державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій.
 8. Відомості в документах суду щодо проведення службових перевірок та розслідувань (довідки, висновки, листи, акти, рішення, доповідні та пояснювальні записки).
 9. Дисциплінарні справи державних службовців, які займають посади категорії «Б» і «В» в Татарбунарському районному суді.
 10. Відомості в документах з технічного захисту інформації (крім документів загального характеру):

- відомості в акті детального обстеження  об’єкту інформаційної діяльності.

- відомості в Переліку категорованих об’єктів ОІД Татарбунарського  

  районного суду Одеської області.

- відомості в акті категорування Татарбунарського районного суду Одеської   

  області.

- відомості в актах щомісячної перевірки контролю за виконанням правил  

  доступу і використання локальної обчислювальної мережі роботи    

  працівників Татарбунарського   районного суду  Одеської області.

- службові записки.

- відомості в паспортах автоматизованих робочих місць користувачів.

 1. Відомості, що можуть міститися в обліково-статистичних картках на справи, реєстраційних журналах, алфавітних покажчиках справ, обліково-реєстраційних даних автоматизованої системи документообігу суду.
 2. Інші відомості, що становлять службову інформацію і можуть міститися в інших документах з організації діяльності суду.

 

                 З питань мобілізаційної підготовки:

 1. Відомості про військовозобов’язаних, заброньованих та судом.
 2. Методичні матеріали з питань мобілізаційної підготовки.
 3. Відомості щодо виконання законів, інших нормативно-правових актів з питань мобілізаційної підготовки.
 4. Відомості виділення будівель, споруд, транспортних та інших матеріально-технічних засобів Збройним Силам України, іншим військовим формуванням в особливий період.
 5. Відомості про довгострокові та річні програми мобілізаційної підготовки.
 6. Відомості про заходи основних робіт керівного складу за ступенями готовності та терміни його виконання за окремими показниками.
 7. Відомості про заходи мобілізаційної підготовки, мобілізаційного плану щодо показників із праці та кадрів, джерел забезпечення кадрами потреб на особливий період.
 8. Відомості про організаційно-штатну структуру та штатний розпис на особливий період.
 9. Відомості про організацію оповіщення суду, та порядок переведення суду в режим роботи в умовах особливого періоду.
 10. Відомості про потребу в асигнуваннях і фактичних фінансових витратах на мобілізаційну підготовку.
 11. Відомості щодо планування, організації та виконання заходів з цивільного захисту й охорони суду на особливий період.

 

 

 

СХВАЛЕНО

Протокол засідання Комісії

з питань роботи із службовою

інформацією Татарбунарського

районного суду Одеської області

від 19.05.2020 р. № 1