flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Пам'ятка для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення

16 березня 2022, 11:09

Порядок  звернення до суду

         Для захисту своїх прав громадяни звертаються до суду з позовними заявами (які повинні відповідати вимогам статті 175 Цивільного процесуального кодексу України), додатками підтверджуючих документів (перелік яких міститься у статті 177 ЦПК України), та квитанціями про оплату судового збору відповідно до Закону України "Про судовий збір" № 3674-VI від 24.02.2018 року.

            Реквізити рахунку для сплати судового збору знаходятся  на офіційному веб-сайті Татарбунарського районного суду у розділі  "Реквізити для оплати судового збору".

          Адреса  сайту суду:
http://tb.od.court.gov.ua
.

 

Форма і зміст позовної заяви

 У позовній заяві позивач викладає свої вимоги щодо предмета спору та їх обґрунтування.

 Позовна заява подається до суду в письмовій формі і підписується позивачем або його представником, або іншою особою, якій законом надано право звертатися до суду в інтересах іншої особи.

 Позовна заява повинна містити:

 1) найменування суду першої інстанції, до якого подається заява;

 2) повне найменування (для юридичних осіб) або ім’я (прізвище, ім’я та по батькові - для фізичних осіб) сторін та інших учасників справи, їх місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання чи перебування (для фізичних осіб), поштовий індекс, ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України (для юридичних осіб, зареєстрованих за законодавством України), а також реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб) за його наявності або номер і серію паспорта для фізичних осіб - громадян України (якщо такі відомості позивачу відомі), відомі номери засобів зв’язку, офіційної електронної адреси та адреси електронної пошти;

3) зазначення ціни позову, якщо позов підлягає грошовій оцінці; обґрунтований розрахунок сум, що стягуються чи оспорюються;

4) зміст позовних вимог: спосіб (способи) захисту прав або інтересів, передбачений законом чи договором, або інший спосіб (способи) захисту прав та інтересів, який не суперечить закону і який позивач просить суд визначити у рішенні; якщо позов подано до кількох відповідачів - зміст позовних вимог щодо кожного з них;

5) виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги; зазначення доказів, що підтверджують вказані обставини;

6) відомості про вжиття заходів досудового врегулювання спору, якщо такі проводилися, в тому числі, якщо законом визначений обов’язковий досудовий порядок урегулювання спору;

7) відомості про вжиття заходів забезпечення доказів або позову до подання позовної заяви, якщо такі здійснювалися;

8) перелік документів та інших доказів, що додаються до заяви; зазначення доказів, які не можуть бути подані разом із позовною заявою (за наявності); зазначення щодо наявності у позивача або іншої особи оригіналів письмових або електронних доказів, копії яких додано до заяви;

9) попередній (орієнтовний) розрахунок суми судових витрат, які позивач поніс і які очікує понести у зв’язку із розглядом справи;

10) підтвердження позивача про те, що ним не подано іншого позову (позовів) до цього ж відповідача (відповідачів) з тим самим предметом та з тих самих підстав.

 Прийом позовних заяв та інших заяв, що підлягають розгляду в порядку кримінального, цивільного та адміністративного судочинства, апеляційних скарг здійснює канцелярія суду - тел.  +380633233294,+380960974060

Прийом вищевказаних документів проводиться щоденно протягом робочого часу, без перерви на обід.

Видача судових рішень, інших документів здійснюється щоденно протягом робочого часу, без перерви на обід. 

 

 

Графік роботи суду

Понеділок – четвер  з 08:00 до 17:00

П’ятниця  - з 08:00 до 15:45

Перерва – з 12:00 до 12:45

 

Доступ осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до правосуддя

          Відповідно до частини 3 статті 7 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" судова система забезпечує доступність до правосуддя для кожної особи в порядку, встановленому Конституцією та законами України, зокрема щодо безперешкодного доступу до приміщень судів осіб з обмеженими фізичними можливостями, громадян похилого віку, інших маломобільних груп населення. З метою надання допомоги особам з обмеженими фізичними можливостями у Татарбунарському районному суді Одеської області  встановлено спеціальну кнопку для виклику працівників апарату суду, сходинки помарковано яскравою фарбою.

          Відповідальна особа суду по роботі з особами з обмеженими фізичними можливостями та маломобільними групами населення – судовий розпорядник  +380633233294,+380960974060

          Керівник апарату суду +380633233294,+380960974060

Відповідно до частини 1 статті 10 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" кожен має право на професійну правничу допомогу. У випадках, визначених законом, ця допомога надається безоплатно.

Адвокат безоплатної правової допомоги Дукін Сергій Васильович,       м. Татарбунари, вул. К. Маркса (Центральна), 34, офіс 5, тел. 0673062842

           Всю необхідну інформацію про діяльність суду можна отримати на офіційному веб-сайті суду - http://tb.od.court.gov.ua.

            Електронна адреса суду -  inbox@tb.od.court.gov.ua.